Samozřejmě je otázka, co takovou otázkou konkrétně myslíme. Z hlediska zateplování fasád se například můžeme dostat k sáhodlouhému rozboru významu této stavební činnosti, jeho vlivu na kvalitu bydlení národa a v návaznosti na to také k hygienickému zkvalitňování našich domovů. Rovněž se můžeme zamýšlet nad vlivem těchto stavebních prací na hrubý domácí produkt, na souvislost s nezaměstnaností, produktivitou a bilancí státního rozpočtu. Protože, jak víme, všechno se vším souvisí.

Konkrétní příklady

Jestliže zvýšíme izolační vlastnosti stěn například rodinného domku, pak snížíme celková koeficient tepelné prostupnosti. Tím se dosáhne zejména toho, že v domku je tepleji v zimě a naopak chladněji v létě, což je stav, který nám v našem mírném podnebním pásu vyhovuje veskrze velice dobře.