160x600

Přibližné rozdělení na interiérové a exteriérové typy ale není samozřejmě dogma. Vyráběny jsou i plošiny nůžkové, uzpůsobené pohybu v terénních podmínkách, opatřené příslušným terénním podvozkem a dieselovým motorem, takže jsou nezávislé na přívodu energie. Naproti tomu zase některá kloubová zařízení jsou poháněna elektřinou, jsou menší, lze je připojit za běžný silnější automobil a snadno se s nimi manipuluje a hodí se i do interiérů.

Hlavní rozdíl – boční dostupnost

Zcela zásadním rozdílem mezi nůžkovým a kloubovým provedení je dostupnost v horizontálním směru. Zatímco nůžková konstrukce umožňuje poměrně velkou pracovní plochou pohybovat pouze ve směru vertikálním – nahoru a dolů, tak kloubová ramen s menším pracovním košem dovolují pohyb i ve směru horizontálním – do stran. Lze se tak dostat i na místa, kam nůžková konstrukce nemůže přímo zajet a je tudíž nepoužitelná.


</div>

<div class=